BLACKS&GREENS

AVÍS LEGAL

Mitjançant l'accés i l'ús de blacksandgreens.com l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés.

 

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 

+ Informació

Carrer de Jaume I  • (08470) Sant Celoni

T. 610 867 981

www.blacksandgreens.com

clubesportiu@blacksandgreens.com

AVÍS LEGAL

Condicions d'ús

 

1 - Condicions d'accés

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a blacksandgreens.com cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés al web implica la lectura i acceptació d'aquestes condicions i instruccions.

Mitjançant l'accés i l'ús de blacksandgreens.com l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 

2 - Condicions d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix blacksandgreens.com, a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari ha d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l'usuari ha d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, s'ha d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal.

En conseqüència, Club Esportiu Black & Greens es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús a blacksandgreens.com sense previ avís, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites.

 

3 - Objecte

L'objectiu del portal blacksandgreens.com és avançar cap al concepte d'administració oberta per presentar de forma digitalitzada l'oferta de serveis que Club Esportiu Black & Greens dóna als seus socis i patrocinadors, i facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de les activitats i serveis oferts des de el Club, i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció dels usuaris.

 

4 - Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats a blacksandgreens.com hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L'usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.

blacksandgreens.com es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense previ avís, els continguts publicats, a introduir nous continguts, i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts de blacksandgreens.com, segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

 

5 - Règim de responsabilitats

Accés

Club Esportiu Black & Greens no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a blacksandgreens.com originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a Internet.

Club Esportiu Black & Greens no pot garantir l'accés a blacksandgreens.com sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè al Club.

Club Esportiu Black & Greens no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que la persona usuària pugui contraure a causa de la navegació per blacksandgreens.com.

Còpies temporals (catching)

Es recomana a l'usuari recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada.

Club Esportiu Black & Greens no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a blacksandgreens.com.

Continguts

Club Esportiu Black & Greens no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats a blacksandgreens.com.

Club Esportiu Black & Greens no pot garantir la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats a blacksandgreens.com, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s'ha de contrastar amb d'altres fonts, prèviament a l'adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l'usuari.

Finalment, el Club Esportiu Black & Greens no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal blacksandgreens.com, puguin oferir a les persones usuàries.

 

6 - Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal blacksandgreens.com (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de Club Esportiu Black & Greens, llevat que ho indiqui expressament. A aquest, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

En concret, i sense limitar l'obligació de l'usuari expressada a l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció (excepte per a l'ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts de blacksandgreens.com, com també del disseny, selecció i forma de presentació del materials inclosos.

 

7 - Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

Quan s'estableixi l'enllaç amb blacksandgreens.com no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que el Club ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.

La presència a blacksandgreens.com d'enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, Club Esportiu Black & Greens no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a: 1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web. 2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquestes webs o portals externs. 3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris. 4. Els termes o condicions d'ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució. 5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

 

 8 - Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.

BLACKS&GREENS

Carrer de Jaume I, 77  • (08470) Sant Celoni

T. 687 805 305

www.blacksandgreens.com

blacksandgreens11@gmail.com

blacksandgreens@hotmail.com