BLACKS&GREENS

AVÍS LEGAL

Mitjançant l'accés i l'ús de blacksandgreens.com l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés.

 

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 

+ Informació

Carrer de Jaume I  • (08470) Sant Celoni

T. 610 867 981

www.blacksandgreens.com

clubesportiu@blacksandgreens.com

BLACKS&GREENS

INFORMACIÓ LEGAL

Carrer de Jaume I, 77  • (08470) Sant Celoni

T. 687 805 305

www.blacksandgreens.com

blacksandgreens11@gmail.com

blacksandgreens@hotmail.com

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, CLUB ESPORTIU BLACKS & GREENS amb domicili social al c/. Jaume I, 77. 08470 de Sant Celoni informa a l’Usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni o als que CLUB ESPORTIU BLACKS & GREENS accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.grupquetal.cat seran incorporades en un fitxer titularitat de la CLUB ESPORTIU BLACKS & GREENS amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i, en el seu cas, enviar comunicacions comercials.

 

Les dades personals que vostè facilita, amb caràcter general, no es comunicaran ni cediran a tercers.

 

En quant els formularis de l’apartat “Contacte” de la Pàgina Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com “obligatoris”. No complementar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que CLUB ESPORTIU BLACKS & GREENS no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, CLUB ESPORTIU BLACKS & GREENS quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a CLUB ESPORTIU BLACKS & GREENS han de ser actuals per tal que la informació dels fitxers estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

CLUB ESPORTIU BLACKS & GREENS informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’Usuari podrà exercir, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint un escrit a CLUB ESPORTIU BLACKS & GREENS al domicili social situat al c/. Jaume I, 77. 08470 de Sant Celoni, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.